Abonnements­vilkår

Vilkåra gjelder for bestilling og bruk av abonnement på Grenda, som samarbeider med Polaris Media Sør. Som abonnent på Grenda har du tilgang på alt vårt innhold i elektronisk utgåve (eAvis) og på vår nettavis. Papiravisa blir levert 2 dager i veka. Du får også tilgang til vårt elektroniske arkiv med aviser frå 1952 og frem til i dag. Aldersgrensa for å bestille abonnement er 18 år.
For å få tilgang til alt innhold digitalt frå Grenda må du registrera deg som digital brukar her. Du gjer dette ved å fylle inn dine personlege opplysningar og velge ditt brukarnavn og passord. Gjennom Grenda Mi side kan du administrera ditt abonnement. Vilkåra gjelder for både privat- og bedriftskundar.
Transaksjonen gjøres med:

Grenda AS
Postadresse: Postboks 100
Tlf: 53487100
Foretaksreg: NO 981 390 350 MVA
E-post: kundeservice@grenda.no
http://www.grenda.no
Bankkontonummer: 34600712588

1. Abonnement

Abonnementet vert betalt forskuddsvis og held fram til vi mottar oppseiing, og uansett ut den betalte periode. Ved slutten av ein abonnementsperiode vil abonnementet automatisk bli forlenga med ein lengde lik den forrige.
Abonnementet skal betales i henhold til forfallsdatoen på fakturaen. Kjem betalinga for seint, blir det lagt på den til ei kvar tid gjeldande lovbestemte forseinkingsrenta. Dersom tilsendt inkassovarsel ikke blir betalt innen angitt betalingsfrist vert kravet oversendt til inkasso og lovheimla inkassokostnader kan bli lagt på.

2. Varigheit og oppseiing

Abonnementet ditt vert fornya automatisk. Abonnementet vert fornya med den perioden som blir oppgitt i kjøpsøyeblikket. Abonnement kan når som helst seiast opp med virkning frå neste abonnementsperiode, men seinest innen 3 dagar før ny abonnementsperiode startar. Ved oppseiing går abonnementet ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornya. Eventuelt gjenverande beløp blir ikkje refundert. Ei oppseiing må rettast til vårt kundesenter på e-post eller telefon, eller gjennomførast på Mi side, under «sei opp abonnement». Manglande betaling vert ikkje ansett som oppseiing. Ved uteblitt betaling vert avisleveringa og den digitale tilgangen stoppa, og vi fakturerer restregning for levert periode. Du kan velja å stoppa papiravisleveringen i en periode utan at det påvirker abonnementsprisen eller ditt digitale abonnement. Angrerettlova gjeld.

3. Prisar

Sjå gjeldande prisar her
Levering av papiravis i Norge er gratis. For levering av papiravis i utlandet vert Posten sine portotillegg lagt til. Ynskjer du faktura i posten blir det lagt på eit gebyr på kr 35,- pr faktura. Ved betaling med Avtalegiro, E-faktura eller kort blir det ingen gebyr. Oppretting av AvtaleGiro blir gjort på Mi side eller via din bankforbindelse. Elektroniske trekk som ikke vert betalt innan fristen får betalingspåminning med eit fakturagebyr i posten. Grenda kan når som helst å endre prisen på det løpande abonnementet. Dei nye prisane vert kunngjort i avisa og på heimesida, seinast 14 dagar før dei trer i kraft. Dei nye prisane vert gjort gjeldande frå fastsatt dato for alle typar abonnement.

4. Betaling

Du kan kjøpa abonnement på Grenda på Grenda.no ved å nytta Vipps, bankkort/kredittkort eller få tilsendt faktura. Ved Vipps eller kortbetaling vert kortet du registrerer for ny periode trekt til du seier opp abonnementet ditt hos oss. Grenda nyttar elektronisk betalingsløysing gjennom Vipps eller PayEx. Les mer om Vipps på her. PayEx støtter Verified by Visa-standarden. Les mer om PayEx på www.payex.no. Betalingssidene er sikra med SSL-sertifikat. Les mer på Let's Encrypt. Det betyr at du som kunde har ekstra sikkerheit ved betaling hos Grenda. For kjøp i øvrige salgskanalar kan faktura eller elektronisk bankbetaling nyttast. Dersom innbetaling ikke skjer, har Grenda rett til å lukke tilgangen og stoppe avisleveringa med umiddelbar virkning.

5. Angrerett

Ved kjøp av abonnement hos Grenda har du angrerett i henhold til angrerettlova sine bestemmelsar. Du mottar angrerettskjema i forbindelse med bestillinga, og kan gå frå avtalen ved å returnera utfylt angrerettskjema til vårt kundesenter innan 14 dagar etter at angrerettskjemaet er mottatt.

6. Reklamasjon og reklamasjonsfrist – abonnenten sine rettigheiter

Hvis det føreligg ein mangel ved abonnementstjenesten må abonnenten innan 14 dagar etter at den blei oppdaga eller burde ha blitt oppdaga, gi Grenda melding om at abonnenten vil påberopa seg mangelen. Dette blir gjort ved å henvenda seg til kundeservice kundeservice@grenda.no .

7. Konfliktløysing

Eventuelle klager vert retta til Grenda inna rimelig tid, jf. punkt 5 og 6. Partane skal forsøke å løyse eventuelle tvistar i minnelegheit. Dersom dette ikke lykkast, kan abonnenten ta kontakt med Forbrukartilsynet for mekling. Forbrukartilsynet er tilgjengeleg på telefon 23 40 06 00.

8. Levering

Avtalt leveringssted for papiravisa må merkes godt slik at distributøren finner fram. Skal avisa fram til rett tid, og leveres på rett stad, må abonnenten sørga for tilfredsstillande belysing og brøyting. Distribusjonen kan stoppast dersom sikkerheita ikke kan sjåast på som tilfredsstillande.
I områder med morgondistribusjon er vår samarbeidspartners mål at avisa normalt er levert seinast kl. 07.00 mandag-fredag. I område eit stykke unna tettbygde strøk eller kor det er vanskeleg og lite eigna for distribusjon, kan avisen leverast noko seinare. I nokre område blir avisa distribuert av Posten saman med øvrig post. Slike løysningar kan også bli iverksatt i områder kor vi midlertidig ikke har eigne distribusjonsruter. 7. juli 2020 reduserte Posten antall leveringsdager og leveringsfrekvens vil variere ut i fra dette. Sjekk hvilke dager du har postlevering her. eAvisen er tilgjengelig fra kl. 06.00. Enkelte sider kan unntaksvis avvike frå den trykte versjonen. Temabilag vil kun vera tilgjengeleg dersom dei er utgitt av Grenda. Istikk med andre utgjevarar vil såleis ikke vera tilgjengeleg. Dersom levering vert hindra av langvarige tekniske problem, streik, lockout eller force majeure av meir enn to dagar varigheit, godtgjer me dette med tilsvarande forlenging av abonnementet. Dersom årsaken til manglende tilgang er knytt til brukaren sin eigen internettilgang eller problemer med brukaren sitt datautstyr/software, blir det ikkje gitt godtgjering. Ved endring av leveringsadresse må Grenda kontaktast senest tre virkedagar før endringa skal tre i kraft. I ferie tilbyr vi gratis flytting av avisa til leveringssted i Norge. Papiravisa kan omadresserast i inntil 4 veker, eller vi kan oppbevara avisene hos Grenda. Du kan sjølv registrera endringa di på http://les.grenda.no.

9. Mi Side

På Grenda si nettside kan du på Mi Side administrera ditt abonnement. For å kunne bruke Mi Side, må du logge deg inn med brukernavn og passord.
Her kan du:

  • Omadressere avisa, fast eller midlertidig hvis du skal på ferie
  • Midlertidig stoppa levering av papiravisa
  • Sjå betalingsopplysningane dine
  • Endra betalingsmåte og oppdatere kredittkortopplysningar
  • Opprette Avtalegiro-avtale
  • Sende oss ei henvending

10. Brukertilgang

Den juridiske eigaren av abonnementet er den som har teikna det. Abonnenten kan vera innlogga på inntil fem einingar samtidig. Brukernavn og passord til avisa sine digitale tenester må ikke delast med andre enn medlemmer av abonnenten sin husstand og opphaldsadresse. Dersom abonnenten deler brukernavn og passord med andre, eller på annen måte misbruker Grenda sine tenester, har Grenda rett til straks å stenge abonnenten sin tilgang til desse tjenestene og stoppa avisleveringa uten refusjon av innbetalt abonnementsbetaling.

11. Rettigheiter

Som abonnent av Grenda har du tilgang til alt materiale, herunder tekstar, artiklar, nyheiter, foto og video, grafikk og anna som er publisert av Grenda. Du kan laste ned og/eller skrive ut en enkel kopi av materialet kun til ditt eige bruk. Avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbruk er ikke tillatt.

12. Informasjonskapsler

Her kan du lese om vår cookiepolicy.

13. Behandling av personopplysninger

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til at Grenda kan behandle dine personopplysninger i tråd med retningslinjer beskrevet i vår personvernerklæring.

14. Hvilken informasjon samler vi inn?

Grenda lagrer og bruker opplysninger om navn, fødselsdato, e-post-adresse, gateadresse og telefonnummer, samt opplysninger om eventuell annen regningsbetaler. I tillegg lagres informasjon om bruk av tjenestene, herunder hvilke tjenester du bestiller, hvilke nettsider som besøkes, informasjon om geografisk posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Grenda kan velge å sammenstille trafikkdata som er tilgjengelige ved hjelp av cookies med informasjon fra brukerprofilen. Dette gjør vi for å tilpasse innhold til ditt brukermønster og gi deg best mulig brukeropplevelse.

15. Hva bruker vi dine opplysninger til?

Opplysningene brukes av Grenda for å gjennomføre avtalen med deg og til å forbedre og videreutvikle tjenestene. Vi behandler også personopplysninger for å få større kunnskap om brukerne våre, slik at vi kan levere tjenester, anbefalinger, innhold, annonser og markedsføring som er tilpasset dere. I tillegg vil opplysningene kunne bli brukt til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene. Dine personopplysninger videreselges ikke og benyttes ikke for andre formål, uten eget samtykke til dette fra deg.

16. Deling av din informasjon

Grenda kan dele opplysninger om din bruk av tjenestene med andre selskaper eid av oss og de avisene vi har et gjensidig partnerskap med. Formålet er tilsvarende det vi har beskrevet i disse avtalevilkårene. Opplysningene kan utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at Grenda skal kunne gjennomføre avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

17. Hvordan kan du administrere eller slette informasjon om deg selv?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan når som helst kreve innsyn i opplysningene og endre opplysninger på Min side. Du kan også kreve at de slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Grenda, eller opplysningane er lovpålagt. Ved å godkjenne disse vilkåra, samtykker du også til vår
personvernerklæring.

18. Samtykke til marknadsføring

Som aktiv og betalende kunde hos Grenda vil vi kunne ringa deg, samt senda deg tilbod og anna relevant informasjon basert på opplysningar vi har om deg som kunde. Vi ser på deg som aktiv kunde 365 dager etter siste aktive abonnement. Marknadsøring vil vera i form av nyheitsbrev, e-post, SMS eller liknande, og kan innehalda tilbod og informasjon på tilsvarende produkter og tenester. Hvis du ikke har eit aktivt kundeforhold til Grenda vil du bare motta elektronisk marknadsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til dette. Dersom du ikke ynskjer å motta slik marknadsføring kan du reservera deg ved å klikke på link til avmelding i henvendelsar frå oss.

Hvis du har spørsmål til avtalen, er du velkomen til å kontakte oss:
Telefon 53487100 og epost: kundeservice@grenda.no

19. Endring av vilkår

Abonnementsvilkåra kan bli endret, og dei til ei kvar tid gjeldande vilkåra er oppdatert på http://les.grenda.no/vilkar.
Rosendal 18.08.2021